تفاهم نامه بازرسی برق اماکن عمومی و خصوصی

https://db.tt/hXm4pODL

در راستای این تفاهم سه جانبه مابین وزارت راه وشهرسازی ،سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان توانیر مقرر گردید بازرسی برق کلیه اماکن عمومی و خصوصی به مهندسین  برق سازمان نظام مهندسی ساختمان واگذار گردد و هم اکنون هیات ریسه گروه تخصصی برق سازمان در حال تهیه یک مدل قیمت پیشنهادی می باشد تا پس از تایید هیات مدیره و شورای چهار نفره استان گامی چند در راستای کیفی سازی ساختمان بردارد

/ 0 نظر / 20 بازدید